را بنويسيد(5/)

 

11ـ عامل اصلي هوازدگي فيزيكي چيست(25/)

12-وظايف هر يك از سلول هاي روبرو را بنويسيد(5/)   ماهيچه(           )لوزالمعده(           )

13ـ بافت را تعريف كنيد(5/)

14 ـ  نياز به انرژي در بدن به چه عواملي بستگي دارد( 3 مورد) (75/)

15ـ اجزاي دهان را نام ببريد (75/)

16ـ گلبول سفيد به چند صورت با ميكروب ها مقابله ميكند توضيح دهيد(5/)

 

 17ـ 2 دليل بياوريد كه خون در مويرگ با فشار عبور مي كند(5/)

 

18ـ چرا افراد سيگاري اغلب سرفه مي كنند(5/)

 

19ـ نفرون چيست(5/ )                                                                                     

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت۱۳۸۷ساعت 21:49  توسط  پرهیزی   |